Samen Sterker Worden


Waarom Samen Sterker Worden?

De gemeente Cranendonck kreeg signalen dat er mensen zijn die door allerlei omstandigheden grip op hun leven dreigen te verliezen, er alleen voor staan of zich buiten gesloten voelen. Om deze mensen te ondersteunen is Samen Sterker Worden opgericht.
 

Wat is de definitie van herstel?

“Herstellen is een persoonlijk, uniek proces waarin iemand de draad weer probeert op te pakken en zijn leven opnieuw inhoud en richting probeert te geven”. (Anthony, 1993)
 

Wat is Samen Sterker Worden?

Samen Sterker Worden bestaat uit een aantal vrijwilligers die getraind zijn om hun ervaringen in te zetten om anderen te ondersteunen bij hun herstel. Dit doen wij vanuit de volgende waarden; bondgenootschap, wederkerigheid en gelijkwaardigheid.
 

Wat doet Samen Sterker Worden?

 • Wij luisteren naar elkaar en steunen elkaar door onze ervaringen over ons eigen herstel te delen
 • Wij bieden perspectief op hoop, enkel al door er te zijn
 • Ondersteunen bij het weer bij machte raken om over jezelf te beslissen en eigen keuzes te maken
 • Het bespreekbaar maken van oordelen en vooroordelen over mensen met een kwetsbaarheid
   

Waarvoor staat Samen Sterker Worden?

 • Herstellen doe je zelf, maar je hoeft het niet alleen te doen.
 • De mens is eigenaar van zijn/haar herstelproces
 • Ondersteuning is gericht op mogelijkheden en talenten
 • De regie over je eigen leven houden
 • Herstel is voor iedereen mogelijk, wij geven niemand op!
   

Hoe zetten wij als Samen Sterker Worden onze ervaring in?

 • Eén op één ondersteuning
 • Wekelijkse open inloop
 • Wandelingen
 • Zelfhulpgroepen (in ontwikkeling)
 • Voor iedereen toegankelijk, zonder verwijzing en zonder kosten

 

Meer informatie over Samen Sterker Worden vindt u op www.samensterkerworden.nl