Tijdelijke sluiting Ons Kwartier en de HUISKAMER vanwege aangescherpte maatregelen corona virus


Met ingang van 15 oktober 2020 is de Huiskamer en Ons Kwartier in Onze School tijdelijk gesloten. Afhankelijk van de omstandigheden en de geldende corona maatregelen zal er beoordeeld worden of en wanneer Huiskamer en Ons Kwartier weer opengaan.
Reden voor de sluiting is het advies van de overheid om het aantal persoonlijke contactmomenten te beperken.
Het gebouw Onze School blijft toegankelijk via de ingang aan de Oude Boom. In het gebouw gelden de coronamaatregelen voor openbare binnenruimtes. Bij verplaatsingen buiten de lokalen wordt het dragen van een mondkapje dringend geadviseerd.
Voor meer informatie zie ook website www.seniorenverenigingmaarheeze.nl

De basisregels van het protocol luiden:

  • bij binnenkomst handen ontsmetten
  • naam en telefoonnummer worden genoteerd
  • anderhalve meter afstand houden
  • thuisblijven bij koorts, keelpijn, hoesten, etc