Historie Sint Josephschool

VAN VEEMARKT VIA SINT-JOSEPHSCHOOL TOT “ONZE SCHOOL”

Maarheeze kende aan het begin van de twintigste eeuw een gemengde openbare school met onderwijzerswoning aan de Kerkstraat. Het schoolgebouw was veel te krap.
In de twee lokalen zaten respectievelijk 57 (klassen 1, 2 en 3) en 37 (klassen 4, 5 en 6) kinderen dicht op elkaar.

In 1916 kreeg de gemeenteraad het groene licht om tot het stichten van een nieuwe openbare lagere school over te gaan. Kort daarna werd een terrein hiertoe aangewezen: een pleintje met lindebomen halverwege de Stationsstraat waar in het verleden de veemarkt in Maarheeze plaatsvond.
U bevindt zich nu op deze plek. In november 1918 werd aan de aannemer opdracht gegeven aan de Oude Boom een openbare lagere school met lokaal voor vrije ordeoefeningen te bouwen. Op 26 mei 1919 werd de eerste steen gelegd en op 3 mei 1920 werd het gebouw feestelijk in gebruik genomen. Het huidige gebouw van de Sint-Josephschool in zijn eerste vorm was een feit!

In 1924 werd besloten de oude school aan de Kerkstraat te verkopen aan het r.-k.kerkbestuur.
Door de komst van de Zusters der Voorzienigheid verruilden in 1926 de meisjes de openbare school aan de Stationsstraat voor de r.-k. bijzondere Mariaschool in de verbouwde oude school nabij de kerk. In 1929 tenslotte werd besloten ook de openbare lagere (jongens)school om te zetten in
een r.-k. bijzondere school door deze kosteloos in eigendom over te dragen aan het r.-k. kerkbestuur. Deze school kreeg uiteindelijk als naam Sint-Josephschool. Bij verbouwingen in 1958-1959, 1968 en 1976 werd de oorspronkelijk drieklassige school uitgebreid met in totaal zes lokalen en verder gemoderniseerd. Sinds eind jaren zestig werd de jongensschool ook weer gemengd.

In mei 2005 fuseerden de Josephschool en Mariaschool samen tot ‘De Stapsteen’. Deze verhuisde in augustus 2010 naar de Brede School ‘De Muzenberg’ aan de Kijkakkers. Het 100 jaar oude gebouw van de Josephschool kwam toen leeg te staan.

Dankzij een burgerinitiatief en de inzet van veel vrijwilligers is het voor de kern Maarheeze karakteristieke pand behouden. Na een verbouwing kreeg de voormalige Sint-Josephschool een nieuwe bestemming en een nieuwe naam: Onze School. Op 13 mei 2017 werd Onze School officieel geopend als multifunctioneel maatschappelijk ontmoetingscentrum.
Het biedt onderdak aan de Seniorenvereniging, aan organisaties die diensten en activiteiten aanbieden op gebied van zorg, welzijn, cultuur en educatie. Het is ook de Huiskamer van Maarheeze.

Het rijk geïllustreerde magazine 100 jaar Onze School is gratis verkrijgbaar bij de beheerder in Onze School.

Bron: 2022 Heemkundekring Baronie van Cranendonck