De Gemengde Zangvereniging “De Kempengalm”


Het koor is opgericht op 10 november 1965. Op woensdag 10 november 1965 zijn onder leiding van de Heer van der Thiel belangstellenden samen gekomen in de R.K. Josephschool te Maarheeze om tot de oprichting te komen van een gemengde zangvereniging”. Iedereen, die de leeftijd van 17 jaar heeft bereikt, kan, ongeacht rang, stand of geloof, lid worden van onze vereniging.

Ons koor streeft er naar om in gezelligheid mee te werken aan de culturele belangen van de gemeente Maarheeze. Al zingend de sleur van het leven te doorbreken. 

De eerste foto is een foto van 2015, gemaakt bij gelegenheid van ons vijftigjarig jubileum.

De Kempengalm heeft meegedaan aan “Korenslag”, een programma van de NCRV ergens begin van de jaren zeventig.

Wij repeteren iedere maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur in “Onze School”. Deze repetities zijn vrij toegankelijk voor belangstellenden. Wellicht een goede gelegenheid om eens kennis te maken met de Kempengalm. Nieuwe leden zijn van harte welkom.

Ons repertoire is gemengd licht klassiek, de nummers hoor je niet overal. We geven in principe twee maal per jaar een uitvoering, waarvan een maal per jaar een Kerst Koffie Concert en een keer een lenteconcert, waarbij we ook andere koren uitnodigen.

Het contactadres is:
Ton Rijnbeek
Vogelsberg 35
6026 EC  Maarheeze.
Tel. 0495 - 59 22 80.

Telefoon: 0495-59 22 80