Sociaal Makelaar


Iedere kern in Cranendonck heeft een sociaal makelaar. En voor Maarheeze ben ik dat; Marina Bukkems- te Dorsthorst.

Een sociaal makelaar is een onafhankelijk persoon die partijen met elkaar in contact brengt, een vraagbaak voor vraagstukken op het gebied van zorg en welzijn, komt bij de mensen thuis, gaat met mensen in gesprek, peilt behoeften en zet daar indien gewenst een groter project voor op waar meerdere inwoners mee geholpen zijn. Als sociaal makelaar heb ik de mooie taak om de hulpvrager met de juiste hulpverlener in contact te brengen, formeel en/of informeel. We gaan samen op zoek naar een oplossing waar alle partijen zich goed bij voelen. Als sociaal makelaar verbind ik mensen en/of informeer hen over algemene voorzieningen in de omgeving.

Ik werk samen met eigenlijk alle partijen waar je als inwoner van de gemeente Cranendonck mee van doen kan hebben.

Bv: zorg professionals, het informele netwerk, gemeente, politie, seniorenvereniging, zonnebloem en alle vrijwilligers die ons dorp rijk is.

Ik heb geen vaste werkplek of kantoor. Ik kom bij u thuis of we maken een afspraak in bv de huiskamer van “Onze School”

Op donderdagochtend van 10:00-11:00 uur in de huiskamer van “Onze School” aanwezig.